فایل ارایه سخنرانی ها و کارگاه ها

سخنرانی ها:

فایل ارایه دکتر فریدون شمس (سخنران کلیدی)

 

کارگاه های آموزشی:

فایل کارگاه دوره فشرده معماری کسب و کار - شرکت مهندسی نرم افزار گلستان (آقای کرمی)

فایلهای کارگاه بهترین تجارب فرایندکاوی - مرکز مطالعات مهندسی فرآیند (آقای بزرگی) و خانم حیدری : بخش اول - بخش دوم

فایلهای کارگاه استاندارد BIAN، تحولی در معماری سرویس‌گرا در صنعت بانکداری - خانم محمدپور و آقای درویش روحانی: بخش اول - بخش دوم

فایل کارگاه کاربرد داده کاوی و یادگیری ماشینی در سازمان‌ها - مرکز مطالعات مهندسی فرآیند (آقای تجلی)

فایل کارگاه معماری مایکروسرویس - آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا (آقای مهجوریان)

فایل کارگاه مطالعه موردی تجارب معماری سازمانی بانک تجارت -  شرکت تاتا (آقای مختومی)

فایل کارگاه مطالعه موردی مدل مرجع معماری سازمانی برای صنعت پتروشیمی -  شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات (آقای نصیری)

فایل کارگاه مدلسازی معماری سازمانی سرویس گرا در زبان Archimate - دانشگاه نجف آباد (آقای نبی اللهی)

فایل کارگاه مطالعه موردی مدل مرجع معماری شرکت های توزیع برق -  شرکت حاسب سیستم (آقای مومنی)

فایل کارگاه کاربرد ویکی پدیای فارسی - آقای امامی