تاریخ‌های مهم

 

مهلت ارسال مقاله

15 شهریور

25 شهریور

31 شهریور

مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه 

25 شهریور 

اعلام نتایج داوری مقالات

15 مهر

30 مهر 

مهلت ارسال نسخه نهایی مقاله

7 آبان

مهلت ثبت‌نام زودهنگام

14 آبان

18 آبان

زمان برگزاری همایش

22 و 23 آبان 1398