نمایه سازی و انتشار مقالات

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس

– درج چکیده کلیه مقالات پذیرفته شده در کتابچه صفحه بندی شده کنفرانس

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (CIVILICA)

– نمایه‌سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC