محورهای همایش

معماری سازمانی

 • چارچوب‌ها و متدولوژی‌های معماری سازمانی
 • مدل‌های مرجع معماری سازمانی
 • فنون و الگوهای طراحی معماری سازمانی
 • بلوغ معماری سازمانی
 • حاکمیت معماری سازمانی
 • ابزارها و استانداردهای معماری سازمانی
 • رهیافت‌های نوین معماری سازمانی
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد و مدل‌های سنجش کارایی در معماری سازمانی
 • چابک­سازی معماری سازمانی
 • نگرش تعاملی معماری سازمانی
 • مدیریت و برنامه­‌های معماری سازمانی دیجیتال
 • پیشران­‌های معماری سازمانی
 • تصمیم‌گیری بر اساس تجزیه و تحلیل معماری سازمانی
 • نظریه‌­های مدلسازی سازمانی
 • جنبه‌­های انسانی در مدلسازی سازمانی
 • جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معماری سازمانی

 

 

دولت الکترونیکی

 • تعامل‌پذیری و معماری سازمانی در دولت الکترونیکی
 • مهندسی مجدد خدمات و فرایندها در دولت الکترونیکی
 • نقش مدل‌های مرجع معماری در استقرار دولت الکترونیکی
 • زیرساخت های معماری دولت الکترونیکی
 • زیست‌بوم داده‌های باز
 • اقتصاد API
 • دولت نسل چهارم
 • دولت همراه
 • مجموعه قوانین دیجیتال معماری سازمانی  

 

تحول دیجیتالی

 • انقلاب صنعتی چهارم
 • معماری سازمانی و تحول دیجیتالی
 • اقتصاد دیجیتالی
 • چابکی در بنگاه
 • معماری دیجیتالی
 • رایانش ابری
 • کلان‌داده‌ها
 • اینترنت اشیاء
 • بلاکچین در تحول دیجیتال سازمانی
 • واقعیت مجازی در توسعه تحول دیجیتال
 • فرهنگ توسعه تحول دیجیتال
 • تجربه مشتری در تحول دیجیتال
 • بازاریابی در تحول دیجیتالی
 • یکپارچه­‌سازی از طریق تحول دیجیتالی
 • مدل­ها و الگوهای دیجیتال­‌سازی سازمانی
 • چارچوب­‌های طراحی معماری سازمانی دیجیتال
 • ذینفعان در تحول دیجیتالی
 • حاکمیت در تحول دیجیتالی

 

مهندسی سازمان و فرایندهای کسب‌وکار

 • مدلسازی سازمان
 • فرایندکاوی
 • نظام‌های مدیریت فرایند
 • سامانه‌های توصیه‌گر برای معماری سازمانی
 • مهندسی و مدیریت دانش سازمان
 • همراستایی فناوری اطلاعات با کسب‌وکار بنگاه
 • هستان‌شناسی بنگاه
 • مدلسازی و مدیریت فرایندهای کسب‌وکار
 • کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • اینترنت اشیا و مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • کاربرد بلاکچین در مدیریت فرایند کسب‌وکار
 • مدیریت خودتطبیق فرایندهای کسب‌وکار
 • تأثیر تحول دیجیتال بر مدیریت فرایندهای کسب‌وکار
 • واقعیت افزوده و مدیریت فرایند کسب­وکار
 • مدیریت ریسک خودتطبیق سازمان
 • مدیریت فرایندهای کسب­‌وکار در سرویس­های مشتریان
 • خودکارسازی فرایندهای سازمانی
 • مدیریت دیجیتال دانش سازمانی
 • مهندسی سازمانی و حکمرانی معماری
 • تجزیه و تحلیل فرایندهای سازمانی

 

مهندسی سرویس

 • یکپارچه‌سازی و تعامل پذیری مبتنی بر سرویس
 • سرویس‌گرایی و معماری سازمانی
 • معماری سرویس‌گرا
 • تطبیق‌پذیری سرویس‌ها
 • طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌ها
 • سامانه‌ای از سامانه‌ها و سامانه‌های مقیاس وسیع
 • میکروسرویس در توسعه معماری سازمانی
 • مدیریت فرایند کسب­‌وکار مبتنی بر سرویس
 • مدل­‌های کسب­وکار و سرویس­‌های سازمانی
 • تجزیه و تحلیل سرویس‌­های سازمانی
 • مدل­‌ها و روش­‌های توسعه سرویس­‌های سازمانی
 • ابزارهای توسعه سرویس­‌های سازمانی
 • تقلید و شبیه‌سازی سرویس‌­های سازمانی
 • مدل­‌های بلوغ توسعه سرویس

 

هوش تجاری و داده‌کاوی در سازمان

 • فناوری های هوشمند کسب وکار
 • ارتباط کلان داده‌های درون و برون سازمانی
 • کارت امتیاز متوازن و داشبوردهای مدیریتی سازمان
 • ارتباط معماری اطلاعات و داده ها با داشبورد مدیریتی
 • حاکمیت و رهبری در سازمان‌های داده محور
 • کاربرد وب معنایی و هوش تجاری در سازمان
 • اقدامات چابک سازمان ها در بهره‌گیری از هوش تجاری

 

امنیت

 • امنیت سرویس‌های سازمانی
 • آسیب‌پذیری سامانه‌ها
 • سامانه‌های پاسخ به حمله با رویکرد محافظت از فرایندهای سازمانی
 • آگاهی‌سازی فضای سایبری
 • طراحي و استقرار مراكز عمليات امنيت (SOC) با رویکرد تشخیص حمله به فرایند سازمانی
 • امنیت زیرساخت های ارتباطی
 • امنیت تجهیزات ارتباطی
 • جرم‌شناسی رفتارهای غیر عادی در سازمان
 • ممیزی و تحلیل ریسک‌های امنیتی

 

دستاوردها و تجربه‌ها در تحول دیجیتالی و معماری سازمانی

 • تجارب موفق و مطالعه موردی در حوزه تحول دیجیتالی و معماری سازمانی
 • تدوین نقشه‌راه تحول دیجیتالی سازمان
 • تکامل و تغییر پذیری در معماری سازمانی
 • نهادینه‌سازی فرهنگ معماری سازمانی
 • بازاریابی تجاری معماری سازمانی
 • مدیریت و حکمرانی معماری سازمانی