دبیران همایش

 

رئیس شورای سیاست‌گذاری

مهندس رضا باقری اصل

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

رئیس همایش

دکتر امیر ناظمی

ریاست سازمان فناوری اطلاعات

شورای سیاست‌گذاری

دکتر فریدون شمس

دکتر جعفر حبیبی

مهندس مازیار مباشری

دبیر همایش

دکتر جعفر حبیبی

هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

دبیر علمی همایش

دکتر حسن حقیقی

هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

دبیر اجرایی

دکتر عیسی نجفی

مسئول کارگاه‌ها

مهندس ابراهیم ابطحی

مسئول جایزه معماری سازمانی

مهندس امیر مهجوریان

مسئول هماهنگی نشست ها

مهندس رضا کرمی

مسئولین محورهای همایش

معماری سازمانی: دکتر فریدون شمس

تحول دیجیتالی: دکتر مهدی شامی زنجانی

مهندسی سازمان و فرایندهای کسب‌وکار: دکتر اسلام ناظمی

مهندسی سرویس: دکتر حسن حقیقی

هوش تجاری و داده‌کاوی در سازمان: دکتر امین فضلی

امنیت: دکتر هادی سجادی

دستاوردها و تجربه‌ها در تحول دیجیتالی و معماری سازمانی: دکتر جعفر حبیبی

دولت الکترونیکی: دکتر فرهاد مردوخی