نشست ها

نشست های سومین همایش ملی معماری سازمانی به قرار زیر است:

 

نشست بازآفرینی دستگاه های اجرایی در پرتو کاربرد معماری سازمانی

اعضای پنل: نماینده نهادهای حاکمیتی متولی در حوزه تحول سازمانی، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی

 

نشست معماری سازمانی در صنعت بانکداری

اعضای پنل:مدیران فناوری اطلاعات بانک ها، مدیران شرکتهای ارایه دهنده محصولات و خدمات فاوا به بانک ها، مشاوران معماری سازمانی بانکی

 

نشست چشم انداز اکوسیستم معماری سازمانی در ایران

اعضای پنل: نمایندگان دستگاه های حاکمیتی متولی معماری، نماینده مشاوران معماری سازمانی، نماینده آزمایشگاه های معماری سازمانی و نهادهای دانشگاهی فعال در معماری