سخنرانان همایش

در سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی آقای مهندس رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و آقای دکتر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات سخنرانی خواهند نمود.

همچنین آقای دکتر فریدون شمس علیئی، آقای John Gotze , Dr Joen سخنرانان علمی همایش هستند.