اطلاعیه مهم: زمانبندی ارائه مقالات شفاهی و پوستری

جزییات برنامه ارایه مقالات شفاهی و پوستری که روز پنجشنبه مورخ 23 آبانماه در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف برگزار می شود به قرار زیر اعلام میگردد:

 

پنجشنبه 23 آبان­ماه 1398، ساعت 8:30 الی 10، کلاس الف

نشست اول: معماری سازمانی

رئیس نشست

دکتر رئوف خیامی

دانشگاه شیراز

 

کدمقاله: 1 (08:50-08:30)

مروری بر فقدان درک مشترک روی معماری سازمانی

سمیه عشوریان، شهره آجودانیان

 

کدمقاله: 2 (09:10-08:50)

بررسی تطبیقی مدل‌های معماری‌سازی سیستمی از سیستم‌ها با روش‌شناسی‌های تحقیق در عملیات و چارچوب معماری سازمانی DODAF

محمدرضا مهرگان، محمد ابویی اردکان، میترا فهیمی

 

کدمقاله: 33 (09:30-09:10)

استفاده از قواعد معنایی جهت توصیف معنایی دامنه‌های معماری سازمانی مبتنی بر چارچوب مرجع توگف

فاطمه بیکی، رامین نصیری، رضا رضایی

 

کدمقاله: 42 (09:50-09:30)

مرور نظام­مند پژوهش‌ها در حوزه ارزیابی کیفیت معماری سازمانی

لیلا برادران هروی، سعید عربان، مرتضی صمدی، سوگند داورنیا

 

 

 

پنجشنبه 23 آبان­ماه 1398، ساعت 8:30 الی 10، کلاس ب

نشست دوم: مهندسی سازمان و فرایندها

رئیس نشست

دکتر اسلام ناظمی

دانشگاه شهید بهشتی

 

کدمقاله: 3 (08:50-08:30)

بهبود زمان فرایند با بکارگیری تکنیک‌های فرایندکاوی

لیلا حیدری، محمود نشاطی

 

کدمقاله: 32 (09:10-08:50)

استفاده از فرآیندکاوی در سیستمهای آگاهی وضعیتی سایبری

محسن محمدی نژاد، فریدون شمس علیئی

 

کدمقاله: 34 (09:30-09:10)

ارائه روشی به منظور اولویت‌بندی فرآیندهای حرفه برای خودکارسازی

علی رضایی، حمیدرضا اقیری

 

کدمقاله: 41 (09:50-09:30)

بررسی چالش‌ها و ابزارهای مرتبط با روندهای جدید مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار در تحول دیجیتالی سازمان

عرفان الهامی، ابوالفضل انصاری، بهار فراهانی، فریدون شمس علیئی

 

 

 

پنجشنبه 23 آبان­ماه 1398، ساعت 10:30 الی 12، کلاس الف

نشست سوم: مهندسی سرویس

رئیس نشست

دکتر حسن حقیقی

دانشگاه شهید بهشتی

 

کدمقاله: 8 (10:50-10:30)

مدل پیشنهادی برای فرآیند مدیریت مشکل مبتنی بر چارچوب ITIL جهت کاهش زمان رفع مشکل خدمات IT در سازمانهای فناوری اطلاعات

شکوفه حسینی، اکبر نبی اللهی

 

کدمقاله: 16 (11:10-10:50)

روشی نوین برای شناسایی سرویس های کسب و کار مبتنی بر قابلیت

محمود قاسمی، اکبر نبی اللهی، سید حبیب سیف زاده

 

کدمقاله: 21 (11:30-11:10)

روشی برای بهبود تعامل‌پذیری سرویس‌های داده‌ای دولت الکترونیک

هادی معصومی، فریدون شمس علیئی، بهار فراهانی

 

 

 

پنجشنبه 23 آبان­ماه 1398، ساعت 10:30 الی 12، کلاس ب

نشست چهارم: دولت الکترونیکی

رئیس نشست

دکتر فرهاد مردوخی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

کدمقاله: 25 (10:50-10:30)

ضرورت و محتوای مرکز تبادل اطلاعات و خدمات استانی در معماری دولت الکترونیکی

فرهاد مردوخی، مازیار مباشری، پریسا صیادی، مهنوش فتاحی، علی رستم پور

 

کدمقاله: 36 (11:10-10:50)

مدل بلوغ تعامل‌پذیری کشور

هانیه کشفی، حسن حقیقی، مازیار مباشری، امیرحسین محیط

 

کدمقاله: 37 (11:30-11:10)

موارد کاربرد مدل مرجع نرم‌افزار‌‌ ایران

فرهود جعفری کلیبر، مازیار مباشری، فاطمه محسنی تنکابنی

 

کدمقاله: 39 (11:50-11:30)

مدل مرجع نرم افزار ایران

فرهود جعفری کلیبر، حسن حقیقی، مازیار مباشری، فاطمه حسینی

 


پنجشنبه 23 آبان­ماه 1398، ساعت 09:00 الی 12:00، سالن دانشکده

مقالات پوستری

 

کدمقاله: 9

بررسی الگوهای معماری سازمانی به‌منظور تحلیل پشتیبانی فرآیندهای کسب وکار

سمیه عشوریان، شهره آجودانیان

 

کدمقاله: 10

کاتالوگی از الگوهای یکپارچه سازی سازمانی به منظور تحلیل ارتباطات بین سرویسی در معماری میکروسرویس­ها

راضیه کنعانی،شهره آجودانیان

 

کدمقاله: 11

ارائه مدل مفهومی تاثیر پیشایندهای سازمانی مبتنی بر دانش بر عملکرد نوآوری محصول و فرآیند

فریبرز رحیم نیا، مهسا جاودان مهر

 

کدمقاله: 12

ارائه مدلی چابک مبتنی بر چارچوب مقیاس پذیر SAFE جهت انجام پروژه های معماری سازمانی

فاطمه واعظ زاده دهقی، اکبر نبی اللهی

 

کدمقاله: 14

بررسی تعامل‌پذیری در مدیریت فرآیندهای کسب و کار با استفاده از معماری ریزسرویس­ها

سینا تفقدی جامی، داود وحدت

 

کدمقاله: 20

برقراری توازن بار در پروتکل RPL به منظور استفاده در معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء

سید علی فاطمی فر، رضا جاویدان

 

کدمقاله: 35

مدل بلوغ داده سازمان‌های ایران

هانیه کشفی، مازیار مباشری، پریسا صیادی

 

کدمقاله: 40

رویکرد نتیجه‌گرا مبتنی بر مدل قابلیت کسب‌وکار در شبکه‌ی معماری صنعت بانکداری (BIAN)

پریماه محمدپور، نرگس فرضی، فاطمه علیدوستی

 

کدمقاله: 43

بررسی پلتفرم های محاسبات بدون نیاز به سرویس‌دهنده از نظر تاخیر شروع سرد

پریچهر وحیدی نیا، بهار فراهانی

 

کدمقاله: 44

بررسی روش های پیش بینی ریزش مشتریان در سازمان ها

سید محمدسینا میرعبدالباقی، بهار فراهانی

 

 

کدمقاله: 45

فضای داده شهر هوشمند: دیدگاه ها، پارادایم ها، چالش‌ها و معماری‌ها

فاطمه صادقی نوری، بهار فراهانی

 

 

ارائه مقالات پوستری از ساعت 9 تا 12 در سالن دانشکده کامپیوتر برگزار می گردد.

لطفا پوستر را در قطع A1 و ترجیحا به صورت رنگی چاپ نموده و با خود به همراه آورید.