اطلاعیه مهم: بروزرسانی زمانبندی برنامه های همایش

آخرین وضعیت زمانبندی برنامه های سومین همایش ملی معماری سازمانی شامل سخنرانی ها، نشست ها، کارگاه های فنی-کاربردی و ارایه مقالات منتشر شد:

دانلود فایل برنامه همایش معماری سازمانی